Изграждане на водни атракциони

Развлекателни или спортни водни съоръжения се разполагат в паркове, увеселителни места в курортни комплекси и крайградски пространства.
Проектирането и изграждането на водни съоръжения изисква отлично обучен екип от висококвалифициран персонал– проектанти, инженери, специалисти ВиК и електричари, строители.

Екипът на фирма Спа Лукс има богат опит в проектирането и изграждането на водни съоръжения и водни паркове. Имаме възможност и квалификация да се справим с реализацията на Вашия проект от концепция до завършване с прилагане на модерни технологии и при оптимален бюджет.

Да превърнем една концепция в реалност!

Уникалните водни съоръжения, които можем да изградим се състоят от отделни пързалки, водоскоци – до цели аквапаркове.

Прилагаме комплексен подход при планиране, проектиране, строителство и настройка, който подход дава на клиентите ни гъвкавост и е нашето предимство пред останалите фирми в индустрията.

Правилното комбиниране на място и база, изборът на атракции и правилно насочване на водните потоци ще създадат нещо красиво и релаксиращо, което води Вашите гости отново и отново при Вас.

Нашата услуга включва и самата предпроектна подготовка. Дали мястото е подходящо за изграждане не водната атракция, дали е възможно получаването на всички необходими разрешителни, има ли добра инфраструктура – пътна и водна, каква е предвидимата цена на последваща експлоатация?

Нашите услуги за планиране и обосновка, познаването на нормативната база и цената на последваща експлоатация, ще Ви помогнат да организирате своите идеи в един функционален план.

След като планът Ви за проекта е изцяло готов, процесът на реализацията му е на своя старт и ние можем да се заемем с проектирането. Така или иначе, планирането ще даде възможност за максимално използване на потенциала на Вашия проект.